MBA و DBA دانشگاه تهران
0
  • محصولی در سبد خرید موجود نمی باشد

جلسه معارفه دوره MBA: روز برگزاری پنج شنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه

جلسه معارفه دوره DBA: روز برگزاری جمعه مورخ 29 اردیبهشت ماه

ساعت برگزاری : 10 الی 12

شرکت در جلسه معارفه دوره

جلسه معارفه در روز جمعه مورخ 31 شهریورماه از ساعت 10 الی 11:30 در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار میگردد.
نحوه حضور در جلسه(Required)